top of page
logo correct.png

Biz Kimiz?

         Uzun yıllardır sürdürdüğümüz Yaşam Ağacı kilise ve çocuk hizmetlerimiz sayesinde Rab’bin işleyişini ve isteğini hizmetlerimizin birçok alanında görüyoruz. Yaşam Ağacı olarak küçük bir adımla başlayan hizmetimizin bugün hem bizim için hem de hizmet etiğimiz kişiler için ciddi bir kaynak ve bereket olduğunu görmek bizi yürekten teşvik ediyor. Bu anlamda seçkin gönüllülerimiz ve özverili çalışanlarımızla, hedeflerimizi ve vizyonumuzu etkin bir şekilde uygulamaya çalışan bir kurum olmaya çabalıyoruz. Amacımız hem kilise hizmetlerimizde hem de gençlerimizde Rab’bin görkemli işlerinin yaşamları etkilemesi ve kişilerin Mesih’e daha yakınlaşması için katkıda bulunmaktır.

         Hizmetlerimizle; geleceğin önderlerini ve kilise hizmetlilerini Rab’de bilgili ve vizyon sahibi Mesih inanlıları olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Duamız, hizmetlerimiz aracılığıyla kişilerin başkalarına da bereket kaynağı olması ve yaşamlarında Mesih’in Kutsal Kitap’ta öğrettiği ilkelerini uygulamalarıdır. Böylece Tanrı’nın Sözünü sadece işiticileri değil uygulayıcıları da olmalarıdır. (2.Tim 3:14 Sense öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazılar'ı da çocukluğundan beri biliyorsun.)

Biz Kimiz?: Ben Kimim?
bottom of page